DIGIfor1healthSE bidrar till ökad samordning mellan stat och region för ökat tillgängliggörande av hälsodata för forskning, vård och omsorg. Projektet bidrar till stärkt svensk konkurrens- och attraktionskraft globalt samt stödjer den nationella utvecklingen inför införandet av det europeiska hälsodataområdet EHDS. SciLifeLab som nationell infrastruktur för livsvetenskaperna och aktiv part i dessa initiativ, koordinerar projektet. DIGIfor1healthSE är finansierat av Vinnova (Dnr 2023-03342).

Ledningsgrupp:

Bengt Persson (GDI, Uppsala Universitet)
Daniel Lundqvist (TEF-Health, Karolinska Institutet)
Katrine Riklund (EUCAIM, Umeå Universitet)
Sebastiaan Meijer (HDS, Kungliga Tekniska Högkolan KTH)
Richard Rosenquist Brandell (GMS, Karolinska Institutet)
Johan Rung (SciLifeLab/UU)
Sandra Falck (SciLifeLab/KTH), ordförande
Päivi Östling (SciLifeLab/KI), adjungerad

Referensgrupp:

Annemieke Ålenius (E-hälsomyndigheten)
Heléne Spjuth (Region Stockholm)
Magnus Kjellberg (Västra Götalandsregionen)
Markus Lingman (Region Halland)
Anna Sandström (AstraZeneca)
Michel Silvestri (E-hälsomyndigheten)
Göran Larsson (Region Västerbotten)